Mikä?

Kävelyanalyysin tarkoituksena on kartoittaa peruselementit kävelystäsi ja tarvittaessa tarjota apua virheiden korjaamiseen, huomioiden myös vammoja ja kulumia ennaltaehkäisevä näkökulma. Kävelyanalyysissa havainnoidaan muun muassa kävelyasentoa, ryhtiä sekä mahdollisia lihaskireyksiä tai -heikkouksia, jotka voivat aiheuttaa epäsymmetriaa kävelyasennossa. Tarvittaessa saat analyysin lopuksi harjoitusohjeet, joita tekemällä voit kehittää kävelytekniikkaasi. Analyysin kesto on noin 30 min.

Hinta: 30 € (jäsenille 20€)

Varaa oma aikasi vastaanotosta sähköpostilla, soittamalla tai paikan päällä.

Kävelyanalyysin suorittaa fysioterapeuttiopiskelija Janna Virtanen.

Miksi?

Virheasennot voivat aiheuttaa nivelten ylimääräistä kuormitusta ja sitä kautta kulumia, minkä vuoksi virheasentojen korjaaminen ennen vaivojen ilmaantumista on tärkeää. Nivelkulumat ja nivelten tukirakenteiden heikkeneminen voivat esimerkiksi iän myötä altistaa erilaisille vammoille ja tapaturmille.

  • Parannat hyvinvointiasi korjaamalla kehoasi kuormittavat virheasennot
  • Saat tietoa juuri sinun kävelyysi vaikuttavista tekijöistä
  • Ennaltaehkäiset tulevaisuuden nivelkulumia
  • Teet jokapäiväisestä liikkumisestasi taloudellisempaa ja vaivattomampaa

Kenelle?

Erityinen vaiva kävelyssä ei ole edellytys kävelyanalyysiin tulemiselle. Kävelyanalyysilla saat mielenkiintoista tietoa omasta kävelytekniikastasi. Erityisesti suosittelemme kuitenkin kävelyanalyysia:

  • Paljon käveleville
  • Juoksua harrastaville (oikea kävelytekniikka on hyvän juoksutekniikan edellytys!)
  • Henkilöille, joilla on yliliikkuvat nivelet
  • Henkilöille, jotka kokevat ongelmia tai rajoituksia kävellessään
  • Henkilöille, jotka tuntevat kipua kävelyn aikana tai kipu ilmenee pidemmän kävelymatkan yhteydessä